Gebiedsontwikkeling

Elk gebiedsproject is anders, maar er is een rode draad als het om financiering gaat. Als directeur van het Nationaal Groenfonds en als onafhankelijk adviseur ben ik betrokken bij de financiering van talloze gebiedsprojecten, overal in Nederland en soms grensoverschrijdend. Van grootschalige complexe gebiedsontwikkeling tot kleinschalige projecten op het boerenerf, van impactstudie tot transitieproces. Nu zet ik mijn kennis en ervaring als SlimmeVos graag in voor mijn opdrachtgevers: rijksoverheid, provincies, gemeenten, maar ook natuurorganisaties, agrarische ondernemingen en particuliere grondeigenaren. Zo heb ik al voor vele projecten de financiering geregeld, vaak in een mix van publiek en privaat. Hoe? Dat is maatwerk. En meestal ligt de sleutel dan in een gedeeld belang, dat zich op het juiste moment laat vertalen in toegevoegde waarde en co-financiering.

Gebiedsontwikkeling? Make the deal!

Projectselectie

Impactstudie Einstein Telescope
Opdrachtgevers: Ministerie van OCW en EZK
Opzetten Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Opdrachtgevers: Ministerie van LNV, Nationaal Groenfonds
Conceptontwikkeling Grenspark Groot-Saeftinghe
Opdrachtgever: provincie Zeeland
Ontwikkeling en financiering Marker Wadden
Opdrachtgevers: ministerie van I&W, provincie Flevoland, provincie NH
Gebiedsontwikkeling Nieuwe Natuur Schokland
Opdrachtgever: het Flevo-landschap
Financieringsstrategie Ecologie Grote Wateren
Opdrachtgever: ministerie van I&W
Ontwikkeling Noorderwold-Eemvallei
Opdrachtgever: Het Flevo-landschap
Kwartiermaker Nieuwe Natuur Schokland
Opdrachtgever: Het Flevo-landschap

Alle projecten

Publicaties

Start typing and press Enter to search