Roelof Balk

Hoe complex een financieringsvraagstuk ook is, uiteindelijk gaat het om de toegevoegde waarde van de investering, de urgentie en het onderlinge vertrouwen om er samen iets van te maken. Dat bepaalt de financierbaarheid. En dat wordt vooral interessant als publiek en privaat elkaar echt goed verstaan: in gebiedsontwikkeling, duurzame economie of cultuur.

In publiek-private projecten valt mijn professionele achtergrond samen met mijn persoonlijke motivatie om vandaag te investeren in mooie toekomst. Slim financieren voor een maatschappelijk resultaat, daar gaat het om.

Gebiedsontwikkeling

Natuur, landbouw, water, wonen: hoe meer ruimtelijke belangen, hoe meer kansen voor co-financiering, publiek en privaat. Maar hoe maak je daar slim gebruik van? Wat is de impact van een ruimtelijke investering? Hoe krijg je een transitie op gang in stedelijk of landelijk gebied? Hoe financier je dat?

Cultuurfinanciering

Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde. Toch is de financiering vaak een probleem. Ook overheden – gemeentes , provincies –worstelen met de financiering van kunst en cultuur. Hoe lossen we dat op?

Fondsen

Als iets écht belangrijk is, richt er dan een fonds voor op! Vermogensfondsen, streekfondsen, gebiedsfondsen, en misschien nog wel het mooiste van allemaal: een revolverend fonds. Dat is ‘ronddraaiend geld’, dat je steeds opnieuw kan investeren.  Hoe werkt dat?

Start typing and press Enter to search