Fondsen

Met een fonds heb je altijd geld achter de hand. Een fonds biedt financiële continuïteit voor een duidelijke doelstelling. Maar het ene fonds is het ander niet. Welk doel wil je bereiken? Hoe regel je het beheer, de voeding, de bestedingen? Gaat het fonds subsidies uitkeren of ook leningen verstrekken? Wie krijgt de zeggenschap en waar moet je fiscaal op letten?

Als directeur van Fondsenbeheer Nederland (2005 – 2010) was ik al nauw betrokken bij de inrichting en het beheer van enkele toonaangevende nationale fondsen, waaronder Nationaal Restauratiefonds en het Stimuleringsfonds SVn. En ook op regionaal niveau, bij streekfondsen of sectorale fondsen voor start-ups, scale-ups, duurzame energie of creative industries. Soms ook met cofinanciering vanuit de EU. Ik heb al heel wat fondsen opgericht, bestuurd en geëvalueerd of als toezichthouder onder beheer gehad en weet er inmiddels alles van: beleidsmatig, financieel-technisch, qua governance en management. Die kennis en ervaring deel ik graag met mijn opdrachtgevers.

Een goed fonds biedt continuïteit!

Projectselectie

Investeringsfonds Duurzame Landbouw
‘Boeren Omschakelfonds’, Opdrachtgever: Nationaal Groenfonds/ ministerie van LNV
Nationaal Warmtefonds
Duurzame energie, Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken
Fonds Cultuur+Financiering
Opdrachtgever: Cultuur+Ondernemen voor ministerie van OCW
VNG-fonds Collectieve Activiteiten
Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse gemeenten
Kapitaalmarktonderzoek MKB+fonds
Opdrachtgever: provincie Noord Brabant
JESSICA-fondsen Rotterdam en Den Haag
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds SVn

Alle projecten

Start typing and press Enter to search