Vanaf 2010          Zelfstandig adviseur / projectmanager SlimmeVos.nl
Oprichter SlimmeVos.nl Financiële Innovatie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Conceptontwikkeling, strategisch advies en projectmanagement.

Vanaf 2010          Associé bij Lysias Advies
Lysias Advies is een advies- en interimmanagementbureau voor strategisch beleid en maatschappelijke vraagstukken in de publieke sector. Lysias bevordert verbindingen tussen overheden, maatschappelijke partners en marktpartijen.

2015 – 2020         Directeur-bestuurder Fonds Cultuur+Financiering
Fonds Cultuur+Financiering verstrekt laagrentende leningen en bancaire garanties aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties.

2005- 2010:         Directeur – bestuurder Fondsenbeheer Nederland
Fondsenbeheer Nederland voerde het management over publiek-private fondsen voor ruimtelijke kwaliteit, waaronder Nationaal Restauratiefonds, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn, BOEi industrieel erfgoed en Nationaal Groenfonds.

1995 – 2008:        Directeur Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds financiert natuur- en landschapsprojecten in Nederland.

1992 – 1995:        Projectleider Commissie Herstructurering Openbaar Vervoer
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1987 – 1992:        Ministerie van Financiën
Beleidsmedewerker monetair en kapitaalmarktbeleid.

Bestuur, commissies en toezicht (onbezoldigd)

Vanaf 2020          Lid Adviescommissie Ondersteuning Cultuur- en Erfgoed Provincie Utrecht
Vanaf 2018          Lid Adviescommissie Impulsgelden Cultuur Provincie Brabant
Vanaf 2013          Penningmeester Haarlems Muziekfonds
Vanaf 2016          Comité van Aanbeveling Streekfonds Waterland
2016                      Expertgroep Rekenkamer Oost-Nederland, Onderzoek Revolverende Fondsen
2011 – 2016         Penningmeester Stichting Nationale Landschappen
2010 – 2014         Lid Raad van Toezicht Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
2010 – 2012         Penningmeester Bomenstichting / Leven met Bomen.
1995 – 2005         Bestuurder Bouwfonds Beleggingsfondsen Beheer
2008 – 2009         Jurylid Bouwfonds Ontwerpprijsvraag
2007 – 2008         Commissie Voorbeeldgebieden investeren in landschap,
2007 – 2008         Voorzitter stichting Youth in Nepal (sYin)
1999 – 2004         Voorzitter stichting Kamermuziek Amsterdam (KAM)
1998 – 2009         Lid Toetsingscommissie Stelling van Amsterdam
1989 – 1990         Lid EG-Raadswerkgroep financiële vraagstukken
1989 – 1992          Voorzitter vereniging ‘Het Orkest’
1986 – 1987          Penningmeester stichting Nederlands Studenten Orkest

Start typing and press Enter to search