Vanaf 2010          Associé bij Lysias Advies
Lysias Advies is een adviesbureau voor strategisch beleid en maatschappelijke vraagstukken in de publieke sector. Lysias bevordert verbindingen tussen overheden, maatschappelijke partners en marktpartijen.

Vanaf 2010          Zelfstandig adviseur / projectmanager SlimmeVos.nl
Oprichter SlimmeVos.nl Financiële Innovatie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Conceptontwikkeling, strategisch advies en projectmanagement.

2015 – 2020         Directeur-bestuurder Fonds Cultuur+Financiering
Fonds Cultuur+Financiering verstrekt laagrentende leningen en bancaire garanties aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties.

2005- 2010:         Directeur – bestuurder Fondsenbeheer Nederland
Fondsenbeheer Nederland voerde het management over publiek-private fondsen voor ruimtelijke kwaliteit, waaronder Nationaal Restauratiefonds, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn, BOEi industrieel erfgoed en Nationaal Groenfonds.

1995 – 2008:        Directeur Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds financiert natuur- en landschapsprojecten in Nederland.

1992 – 1995:        Projectleider Commissie Herstructurering Openbaar Vervoer
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1987 – 1992:        Ministerie van Financiën
Beleidsmedewerker monetair en kapitaalmarktbeleid.

Bestuur, commissies en toezicht (onbezoldigd)

Vanaf 2020          Lid Adviescommissie Ondersteuning Cultuur- en Erfgoed Provincie Utrecht
Vanaf 2013          Penningmeester Haarlems Muziekfonds
2018 – 2022        Lid Adviescommissie Impulsgelden Cultuur Provincie Brabant
2016 – 2020        Comité van Aanbeveling Streekfonds Waterland
2016                     Expertgroep Rekenkamer Oost-Nederland, Onderzoek Revolverende Fondsen
2011 – 2016         Penningmeester Stichting Nationale Landschappen
2010 – 2014         Lid Raad van Toezicht Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
2010 – 2012         Penningmeester Bomenstichting / Leven met Bomen.
1995 – 2005         Bestuurder Bouwfonds Beleggingsfondsen Beheer
2008 – 2009         Jurylid Bouwfonds Ontwerpprijsvraag
2007 – 2008         Commissie Voorbeeldgebieden investeren in landschap,
2007 – 2008         Voorzitter stichting Youth in Nepal (sYin)
1999 – 2004         Voorzitter stichting Kamermuziek Amsterdam (KAM)
1998 – 2009         Lid Toetsingscommissie Stelling van Amsterdam
1989 – 1990         Lid EG-Raadswerkgroep financiële vraagstukken
1989 – 1992          Voorzitter vereniging ‘Het Orkest’
1986 – 1987          Penningmeester stichting Nederlands Studenten Orkest

Start typing and press Enter to search